Flik POS
Pogosta vprašanja

Kaj je Flik POS?

Mobilna aplikacija Flik POS (v nadaljevanju: Flik POS ) je namenjena poslovnim subjektom (v nadaljevanju: uporabnik Flik POS ) za prejemanje takojšnjih plačil Flik na prodajnem mestu. Flik POS omogoča poslovnim subjektom prejem sredstev s strani kupca preko rešitev, ki podpirajo izvedbo Flik takojšnjih plačil. Prodajno mesto kjer je možno Flik plačilo mora biti označeno s Flik logotipom, za namen prepoznave točke nakupa s Flik plačilom.

 

Kaj potrebujete za uporabo Flik POS?

Flik POS je na voljo poslovnim subjektom, ki imajo odprt račun pri eni izmed bank, ki omogoča njegovo uporabo. Pogoji uporabe in ostale zahteve so določene s strani posamezne banke. Seznam bank, ki omogočajo uporabo Flik POS, se nahaja na povezavi www.flik.si.

Poleg navedenega uporaba Flik POS zahteva naslednje:

  • davčno številko,
  • aktivacijsko kodo,
  • mobilno številko za prejem enkratnega gesla,
  • mobilno napravo z Android operacijskim sistemom z verzijo Lolipop 7.0 ali višjo,
  • mobilno napravo z iOS operacijskim sistemom z verzijo iOS 11 ali višjo,
  • omogočen prenos podatkov.

 

Kako poteka registracija v Flik POS?

Za uporabo Flik POS morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa posamezna banka. Za izvedbo registracije si mora uporabnik najprej naložiti Flik POS, ki jo lahko prenese iz trgovine Google Play oziroma Apple Store. Uporabnik Flik POS v prvem koraku vnese davčno številko in v kolikor je vnesena davčna številka pravilna, se uporabniku izpiše njegova mobilna številka, ki je registrirana pri banki. V naslednjem koraku je potrebno vnesti enkratno geslo, ki ga je pred tem uporabnik prejel na svojo mobilno številko. Po uspešno vnesenem enkratnem geslu mora uporabnik nastaviti geslo za uporabo aplikacije in registracija je s tem zaključena.

 

Kako poteka plačevanje s Flik POS?

Plačilo z uporabo QR kode: Za izvedbo plačila z uporabo QR kode, uporabnik na začetnem zaslonu vnese znesek ter izbere tipko za prikaz QR kode. Kupec z mobilno aplikacijo, ki podpira Flik plačila, prebere QR kodo in izvede postopek plačila v svoji aplikaciji. Po izvedbi transakcije se status transakcije izpiše v Flik POS ter v kupčevi aplikaciji.

Plačilo z uporabo kontaktnega podatka (aliasa): Plačila z uporabno kontaktnega podatka lahko prejme le uporabnik Flik POS, ki ima aktiven kontaktni podatek oziroma alias. Kupec z mobilno aplikacijo, ki podpira Flik plačila, izvede postopek plačila na kontaktni podatek oziroma alias, ki pripada uporabniku Flik POS. Uporabnik Flik POS prejme plačilo in obvestilo o prejetem plačilu.

 

Ali lahko Flik POS namestimo na več mobilnih naprav?

Da, Flik POS lahko z istimi registracijskimi podatki namestite na več kot eno mobilno napravo.

 

Kaj je kontaktni podatek oziroma alias?

Kontaktni podatek oziroma alias je identifikator poslovnega subjekta, lahko je telefonska številka ali e-poštni naslov, ki ga mora poslovni subjekt predhodno registrirati pri svoji banki. Kontaktni podatek uporabniku Flik POS omogoča prejem sredstev brez uporabe QR kode in brez fizične prisotnosti kupca.

 

Kako se omogoči kontaktni podatek oziroma alias?

Kontaktne podatke oziroma aliase je možno upravljati v meniju »Nastavitve« Flik POS ter v podmenijema »Moj račun« in »Kontaktni podatki«. Kontaktni podatek oziroma alias se lahko vklopi oziroma izklopi tako, da uporabnik izbere gumb ob kontaktu.

 

Ali se lahko kontaktni podatek oziroma alias uporablja za več računov?

Ne, vsak kontaktni podatek oziroma alias je lahko povezan le z enim računom.

 

Pregled transakcij v Flik POS

Uporabnik lahko v meniju »Transakcije« pregleduje opravljene transakcije. Izbira posameznih transakcij mu omogoča tudi podrobnejši pregled le teh.

 

Stroški uporabe

Uporaba Flik POS se obračuna v skladu s pogoji uporabe, ki jih določa posamezna banka. Uporaba Flik POS lahko povzroči dodatne stroške zaradi prenosa podatkov na mobilni napravi.

 

Izgubljena ali ukradena mobilna naprava

V primeru izgube ali kraje mobilne naprave, ki ima naložen Flik POS, mora uporabnik to nemudoma sporočiti na klicni center za pomoč uporabnikom +386 1 583 41 83, oziroma svoji banki. Če ima Flik POS naložen tudi na drugih mobilnih napravah, lahko aplikacijo na mobilni napravi blokira tako, da v nastavitvah aplikacije izbere zavihek »Moje naprave« in izbriše izgubljeno oziroma ukradeno napravo.

 

Izgubljeno geslo za vpis v Flik POS

V primeru izgube gesla za vpis v Flik POS, uporabnik na vstopni strani pod številčnico klikne na »Izgubljeno geslo« in nadaljuje s postopkom nastavitve novega gesla, ki ga bo preusmeril na ponovno registracijo. Ta poteka po enakem postopku kot prva registracija.

 

Ali je plačevanje z uporabo e Flik POS varno?

Plačevanje z uporabo Flik POS je varno, saj se podatki o računu ter izvedenih plačilih ne shranjujejo v mobilni napravi ampak se prenašajo izključno v trenutku plačevanja.

 

Ljubljana, 13. 4. 2022

We provide services in six countries
Write us and
we will call you back.
We care for the satisfaction of our customers.

    Design and development: