Pridruži se uspešni ekipi Bankarta.

Služba za upravljanje s kadri

Podajamo informacije glede zaposlitvenih priložnosti v Bankartu.

e-pošta:

zaposlitev@bankart.si
Odprta delovna mesta
Pridruži se ekipi

Širitev storitev Bankarta zahteva rast števila zaposlenih. Od ustanovitve do danes se je število zaposlenih podvojilo, kar utemeljuje prave usmeritve poslovanja družbe in kvalitetno delo zaposlenih. Bankart deluje z močno voljo po izpolnjevanju vizije družbe. S ponudbo visokokakovostnih in tehnološko najzahtevnejših storitev stremi k cilju postati eden izmed najkvalitetnejših mednarodnih procesnih centrov v regiji.

Profili, ki ustvarjajo Bankart.

Bankart združuje predvsem diplomante informatike, računalništva, fakultete za organizacijske vede,  elektrotehnike, matematike oziroma drugih tehničnih smeri.

Karierni razvoj v Bankartu

Bankart je zanimivo in dinamično podjetje z neomejenimi možnostmi razvoja in rasti. Zaposlenim pomagamo odkriti, česa so sposobni, in jih spodbujamo, da naredijo tudi tisto, za kar niso vedeli, da zmorejo. Zaradi hitrega razvoja na področju sodobnega plačilnega prometa so potrebni nenehno strokovno izobraževanje, usposabljanje ter poglabljanje tehničnih, informacijskih in tehnoloških znanj.

Ugodnosti za delojemalce
Prijazno, odprto in stimulativno delovno okolje, ki omogoča osebno rast in dobro počutje
Delo v tehnološko visoko razvitem okolju z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo, saj se zavedamo, da le tako lahko omogočamo dolgoročno preseganje pričakovanj uporabnikov naših storitev, lastnikov in naših poslovnih partnerjev
Strokovno voden način vpeljevanja novo-zaposlenega v delovno področje in delovno okolje
Dinamično delo v timih in projektnih skupinah, ker se ne bojimo novih pristopov in smo dovzetni za vse inovativne predloge
Izobraževanja in usposabljanja na različnih področjih doma in v tujini, ker se zavedamo pomena vlaganja v kadre
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje in preventivni zdravstveni pregledi, ker nam ni vseeno za naše zaposlene
Napredovanje v skladu z rezultati, ker nudimo ustrezen sistem motiviranja in selekcioniranja vodstvenih kadrov
Nagrajevanje uspešnosti in inovativnosti
Športno kulturno društvo Bankart, neformalna srečanja zaposlenih za ustvarjanje ustrezne organizacijske kulture in ozračja v družbi, ker se zavedamo, da obstaja življenje tudi onstran zaslona in tipkovnice
Pričakovanja od novih sodelavcev
samoiniciativnost
sposobnost logičnega razmišljanja
kreativnost
odgovornost
učinkovitost
pozitivna naravnanost
ustrezna izobrazba in strokovno znanje
pripravljenost na timsko delo
dinamičnost
natančnost
komunikativnost
Naše storitve izvajamo v šestih državah
Pišite nam in
pokličemo vas nazaj.
Zadovoljstvo naročnikov je vodilo našega poslovanja.

    Oblikovanje in izdelava: