Pogoji uporabe in zasebnost

Pogoji uporabe in zasebnost

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba BANKART, Procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana  (v nadaljevanju “podjetje”) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu. Besedila, fotografije, ilustracije, animacije, zemljevidi, avdio-video posnetki, spletne aplikacije, idr. je brez pisnega dovoljenja podjetja prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke samo, kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi razen, če bi bil Bankart zavezan k posredovanju takih podatkov tretjim na podlagi prisilne zakonodaje. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Bankart opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Bankart in avtorji vsebin na spletnem mestu www.Bankart.si od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem Bankart ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Vse informacije in vsebine posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave in podjetje ne prevzema odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Bankart onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zato Bankart ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek tovrstnih povezav.

 

Splošno obvestilo obiskovalcem spletne strani

I. Splošno

Seznanjamo vas z informacijami o varstvu osebnih podatkov v okviru uporabe spletne strani www.bankart.si ter ob uporabi vgrajenega spletnega obrazca za pošiljanje in oddajo sporočil, katerega lastnik je družba Bankart d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

Zavedamo se, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic in spoštujemo zasebnost naših strank. Z osebnimi podatki ravnamo skrbno, odgovorno, previdno in skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, Evropski uniji ter internimi predpisi družbe Bankart d.o.o.

Vaši osebni podatki, pridobljeni pri obisku naše spletne strani ali posredovani neposredno preko obrazca za sporočila, bodo dostopni le pooblaščenim zaposlenim v družbi Bankart d.o.o. in pogodbenemu izvajalcu (skrbniku spletne strani) v obsegu in za namen, ki je nujno potreben za izvajanje pravic in obveznosti iz naslova prejetih osebnih podatkov. Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve.

Ves čas obdelave skrbimo za ohranjanje zaupnosti in celovitost podatkov ter preprečujemo njihov izgubo oz. nenamerno uničenje. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za tržne ali druge namene, ki bi kakorkoli škodoval imetniku ali drugi vpleteni osebi oz. niso v skladu s temi določili.

Z uporabo spletne strani sprejemate splošne pogoje in te informacije o varstvu osebnih podatkov ter potrjujete, da ste se z njimi seznanili in se strinjate z njihovo uporabo.

II. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

 

Pri obisku in uporabi spletne strani www.bankart.si se obdelujejo naslednji osebni podatki:

  • Izvorni IP naslov računalnika ali druge naprave na spletu, čas in datum obiska spletne strani ter seznam obiskanih strani na spletnem mestu
  • V primeru uporabe obrazca za sporočila: posredovano Ime, Priimek, e-poštni naslov, telefonska številka in druge podatke in priponke, ki so vneseni v opisno polje kreiranega sporočila.
  • za namene zagotavljanja določenih funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter štetja uporabnikov na spletni strani se uporabljajo funkcionalnosti piškotkov. Več glede uporabe piškotkov si lahko preberete na bankart.si/piškotki.

 

Upravljalec osebne podatke obdeluje (namen obdelave)

  • v okviru in za namene izboljšanja kvalitete storitev posredovanja informacij na spletni strani družbe
  • v primeru uporabe obrazca za sporočila se posredovani podatki uporabijo za uspešno pripravo in pošiljanje odgovorov na vaša vprašanja.

 

Upravljalec zagotavlja ustrezne tehnološke in organizacijske ukrepe za zagotavljanje  varnosti osebnih podatkov.

III. Sprememba in točnost podatkov ter pravica do popravka

Obiskovalec spletnih strani oz. uporabnik obrazca za sporočila jamči za pravilnost, točnost in resničnost podatkov, ki jih posreduje upravljavcu. Upravljavec ne odgovarja za morebitne posledice netočnih, napačnih ali neresničnih podatkov posredovanih s strani uporabnika.

VII. Rok hrambe osebnih podatkov

Upravljavec bo osebne podatke hranil v odvisnosti od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

VIII. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Upravljavec bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Uporabnik, ki je dal privolitev v uporabo njegovih osebnih podatkov, lahko kadarkoli začasno ali trajno ugovarja oz. prekliče obdelavo svojih osebnih podatkov, v kolikor to ni v nasprotju z zakonom.

IX. Obvestilo o izvajanu videonadzora

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Imetnik lahko vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem svojih pravic naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Bankart d.o.o.:

  • po pošti na naslov: Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Bankart d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana,
  • po e-pošti na e-naslov info@bankart.si ( s pripisom »Pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov«)

 

Bankart, d.o.o.,

Ljubljana, 31.5.2018

Naše storitve izvajamo v šestih državah
Pišite nam in
pokličemo vas nazaj.
Zadovoljstvo naročnikov je vodilo našega poslovanja.

    Oblikovanje in izdelava: