1.4.2020

Poslovno sodelovanje Rekono in Bankart

Rekono in Bankart bosta z roko v roki sodelovala pri trženju in nadaljnjem razvoju rešitev s skupnim ciljem digitalizacije poslovanja. Hkrati vam je že danes omogočeno celovito in zanesljivo oddaljeno preverjanje identitete, izvedba oddaljenega podpisa s prijaznim uporabniškim vmesnikom ter varno dostopanje do vaših spletnih storitev kjerkoli in kadarkoli, ne glede na to, ali ste v bančni, zavarovalniški, telekomunikacijski ali katerikoli drugi industrijski panogi. Z več kot 200 visoko usposobljenimi strokovnjaki pa takšno skupno sodelovanje obeh podjetij s svojim stabilnim delovanjem in v prihodnost usmerjenim razvojem, za vas pomeni varno odločitev, hkrati pa vam s svojo prilagodljivostjo in odzivnostjo zagotavljamo tudi hitro in enostavno implementacijo navedenih storitev.

Potrebe po robustnih, zanesljivih, varnih in uporabniku prijaznih digitalnih identitetah v svetu nezadržno rastejo. Tematika je v teh dneh, ko se poslovanje podjetij in predvsem delovanje družbe kot celote korenito spreminja, bolj aktualna in prioritetna kot kadarkoli prej.

Podjetji Rekono in Bankart sta zato združili moči, znanje in energijo ter sklenili namero o poslovnem sodelovanju na področju celovitih rešitev oddaljene identifikacije in storitev zaupanja za e-transakcije. Poslovno sodelovanje vključuje trženje storitev elektronske identifikacije in avtentikacije ter storitev oddaljenega e-podpisa in drugih storitev zaupanja za elektronske transakcije, kar vsem, ki želite poslovati privzeto digitalno in svojim strankam ponuditi spletne storitve, prinaša precejšnje prednosti.

Dovolite, da jih nekaj na kratko predstavimo:

Zmanjšanje stroškov – Z vpeljavo enotnega sistema upravljanja identitet v vaše poslovanje preneha potreba po vzdrževanju individualnih avtentikacijskih sistemov in povezanih rešitev, s čimer se bistveno zmanjšajo stroški.

Izboljšanje in poenotenje uporabniške izkušnje – z uvedbo enotne prijave (SSO) se lahko poenoti in izboljša uporabniška izkušnja avtentikacije in avtorizacije na vseh vaših sistemih in storitvah (npr. e-banke, e-zavarovalnice itd.).

Identifikacija na daljavo – V okviru postopka identifikacije uporabnika Rekono poleg že splošno uveljavljenih in sprejetih načinov identifikacije (fizična identifikacija, identifikacija s potrdili, identifikacija z obstoječimi identitetami, npr. bančnimi), omogoča tudi oddaljeno identifikacijo in registracijo zaposlenih pri pravnih osebah preko pooblaščenca, kakor tudi videoidentifikacijo uporabnikov na tri možne načine:

• kot storitev, kjer mi opravimo videoidentifikacijo v celoti,

• kot del storitve, kjer nudimo samo programsko opremo in celotno podporo, videoidentifikacijo opravi naročnik sam,

• možnost uporabe obstoječe rešitve s strani naročnika, videoidentifikacijo opravi naročnik sam.

Storitve zaupanja – Napredni in kvalificirani elektronski podpis v oblaku (primerno za vse posle, kot so podpisovanje pogodb, zahtevkov in vlog, odpiranje računov …), varno e-vročanje, e-žigosanje, e-časovno žigosanje… Uporabnik oddaljeno elektronsko podpiše dokumente s kvalificiranim ali z naprednim elektronskim podpisom, ne da bi potreboval posebno strojno ali programsko opremo. Storitev oddaljenega e-podpisa je zasnovana tako, da se lahko za podpis uporabijo obstoječe identitete Rekono, ki so bile ustvarjene predhodno, in tako ponovna identifikacija ni potrebna.

Zamenjava za SMS OTP avtentikacijo – S 1. 1. 2021 stopijo v veljavo še preostale zahteve PSD2 RTS, ki prepovedujejo uporabo kartičnih podatkov kot enega od faktorjev za močno avtentikacijo, kar ima neposreden vpliv na 3D Secure avtentikacijo pri spletnih plačilih in registracijo v nekaterih mobilnih aplikacijah. V obeh primerih lahko SMS OTP avtentikacijo nadomestimo s PUSH-SCA rešitvijo Rekono, ki je v celoti skladna z zahtevami PSD2 RTS.

Sistem pripravljen na integracijo in federacijo e-identitet – Storitev Rekono omogoča unifikacijo in integracijo e-identitet ter pripadajočih atributov z različnimi identifikacijskimi sistemi oz. shemami, sistem enojne prijave, dobro uporabniško izkušnjo in enostavno vključevanje novih strank.

Povezovanje med panogami – Enotno sredstvo elektronske identifikacije, kot je račun Rekono, ponudnikom raznovrstnih storitev, kjer je potreba po verifikaciji za izvedbo nujna, omogoča odpiranje postopkov identifikacije in avtentikacije proti zunanjemu okolju. To omogoča izgradnjo novih storitev, ki s pridom izkoriščajo sinergije med različnimi panogami.

Čezmejno povezovanje – Storitev Rekono bo omogočala priznavanje tujih priglašenih shem elektronske identifikacije takoj, ko bo na nacionalni ravni vzpostavljena interoperabilna točka v skladu z Uredbo eIDAS.

Najvišja stopnja varnosti – Vse storitve, ki jih bosta podjetji tržili pod blagovno znamko Rekono, ustrezajo najvišjim zahtevam Uredbe eIDAS, področne evropske zakonodaje (PSD2, AML/FT) in nacionalnih predpisov (ZPPDFT-1, ZPlaSSIED…), ter varstva osebnih podatkov (GDPR, ZVOP) in informacijske varnosti (NIS direktiva in ZInfV). Vse storitve Rekono so certificirane po standardih ISO/IEC 20000 in ISO/IEC 27001. Vse kriptografske operacije se izvajajo na strojnih varnostnih modulih, ki imajo najvišje stopnje certifikacije (FIPS 140-2 Level3). Integriteta podatkov se zagotavlja z uporabo namenskih kriptografskih naprav in veriženja blokov.

Za več informacij: Z veseljem smo vam na voljo za kakršnekoli dodatne informacije: info@rekono.si in info@bankart.si

Naše storitve izvajamo v šestih državah
Pišite nam in
pokličemo vas nazaj.
Zadovoljstvo naročnikov je vodilo našega poslovanja.

    Oblikovanje in izdelava: