Domov E-pošta Kazalo Natisni

www.bankart.si deluje na osnovi tehnologije Flash (različica 7.0 ali novejša).
Priporočamo, da si za nemoten ogled strani naložite najnovejšo različico tega predvajalnika.

Namesti Flash predvajalnik...


Pogoji uporabeNa podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba BANKART, Procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana  (v nadaljevanju "podjetje") nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu. Besedila, fotografije, ilustracije, animacije, zemljevidi, avdio-video posnetki, spletne aplikacije, idr. je brez pisnega dovoljenja podjetja prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke samo, kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi razen, če bi bil Bankart zavezan k posredovanju takih podatkov tretjim na podlagi prisilne zakonodaje. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Bankart opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Bankart in avtorji vsebin na spletnem mestu www.Bankart.si od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem Bankart ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Vse informacije in vsebine posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave in podjetje ne prevzema odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Bankart onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zato Bankart ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek tovrstnih povezav.
© BANKART 2007  |   Pogoji uporabe  |   Produkcija: Innovatif cookie