Domov E-pošta Kazalo Natisni

www.bankart.si deluje na osnovi tehnologije Flash (različica 7.0 ali novejša).
Priporočamo, da si za nemoten ogled strani naložite najnovejšo različico tega predvajalnika.

Namesti Flash predvajalnik...

Novice
Bankart v plačilni sistem SEPA kreditna plačila vključil še KD Banko


2009


7.12.2009 — 
Bankart, ki se je z vzpostavitvijo plačilnega sistema SEPA kreditna plačilav začetku letošnjega leta pridružil drugim evropskim klirinškim hišam, in KD Banka sta vzpostavila pravno formalno podlago in tehnično tehnološko podporo, ki KD Banki omogoča pričetek poslovanje preko plačilnega sistema SEPA kreditna plačila.
 
Včeraj je Bankart, vodilno slovensko podjetje na področju procesiranja sodobnih plačilnih instrumentov, v plačilni sistem SEPA kreditna plačila uspešno  vključil še KD Banko d.d. in ji tako omogočil, da svojim komitentom nudi enoten standard plačevanja s kreditnimi plačilnimi nalogi SEPA.
 
Kaj je SEPA?
Uvedba plačilnih inštrumentov po SEPA (angl. Single Euro Payments Area - enotno območje plačil v evrih) standardu omogoča prebivalcem, podjetjem in drugim subjektom plačevanje in prejemanje plačil v evrih znotraj evro območja, tako znotraj državnih meja kot čezmejno, pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na to, kje znotraj tega območja se nahajajo. Geografsko SEPA zajema 27 držav članic EU, Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico.
 
Kaj so kreditna plačila?
Kreditno plačilo je plačilo, ki ga s plačilnim nalogom sproži plačnik v breme kritja, zagotovljenega na transakcijskem računu, ali na podlagi položene gotovine, v dobro prejemnika plačila.
 
Uporaba enotnega standarda močno poenostavila izvrševanje plačilnih nalogov 
Uporaba enotnega standarda je močno poenostavila izvrševanje plačilnih nalogov med bankami in hranilnicami v različnih državah EU, omogočila pa ga je povezanost klirinških hiš na tem območju. Tako tudi Bankart zagotavlja povezavo z vseevropskim plačilnim sistemom, s tem pa udeleženkam v svojem sistemu omogoča dosegljivost (možnost plačevanja in prejemanja plačil) transakcijskih računov pri vseh več kot 4.400 bankah v shemi kreditnih plačil SEPA v EU.
 
Mesečno v povprečju 4.3 mio izmenjanih plačilnih nalogov
Od pričetka delovanja do danes je število izmenjanih plačilnih nalogov preko plačilnega sistema SEPA kreditna plačila naraslo že na več kot 4.3 mio transakcij mesečno.
 
Udeleženke plačilnega sistema SEPA kreditna plačila so Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka Koper d.d., Banka Slovenije, Banka Sparkasse d.d., Banka Volksbank d.d., BKS Bank AG, Delavska hranilnica d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Factor banka d.d., Gorenjska banka d.d., Hranilnica Lon d.d., Hranilnica Vipava d.d., Hypo Alpe-Adria bank d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., SKB banka d.d., Unicredit banka Slovenija d.d., Zveza bank, od danes pa tudi KD Banka d.d.

Kontakt za medije

Melita Hrovat
T:+386 (0)1 583 41 19
F:+386 (0)1 583 41 96
info@bankart.si
www.bankart.si


Datoteke


Acrobar Reader
Za ogled datotek PDF priporočamo program Acrobat Reader.


© BANKART 2007  |   Pogoji uporabe  |   Produkcija: Innovatif cookie