Domov E-pošta Kazalo Natisni

www.bankart.si deluje na osnovi tehnologije Flash (različica 7.0 ali novejša).
Priporočamo, da si za nemoten ogled strani naložite najnovejšo različico tega predvajalnika.

Namesti Flash predvajalnik...

Novice
Bankart širi bankomatsko in kartično poslovanje na trgih JV Evrope


Najnovejše

20.4.2015 — 

V Bankartu je uspešno zaključen projekt migracije procesiranja kartičnega in bankomatskega poslovanja za MasterCard, VISA in lokalne DINA kartične produkte NLB banke a. d. Beograd (Srbija) v Bankart.

Vizija Bankarta je usmerjena v iskanje novih priložnosti in izzivov na območju JV Evrope. Po Bosni in Hercegovini, kjer Bankart sodeluje z NLB Banko d.d., Tuzla, Kosovem, kjer procesira za banki NLB Prishtina in Bank për biznes in Makedoniji, kjer pokriva procesiranje NLB Tutunske banke, danes Bankart pokriva tudi procesiranje kartičnega in bankomatskega poslovanja srbske NLB banke a.d. Beograd.

Projekt je potekal v dveh fazah. V prvi fazi  so bili v omrežje Bankarta priklopljeni bančni avtomati NLB banke a.d. Beograd in uspešno zaključena uvedba procesiranja bankomatskih transakcij z Visa, MasterCard in Dina kartičnimi produkti na bankomatih NLB banke a. d., Beograd preko procesnega centra Bankart.  V prvem kvartalu 2015 je sledila migracija - prenos procesiranja kartičnega poslovanja z MasterCard, VISA in lokalnimi DINA kartičnimi produkti NLB banke a. d. Beograd v Bankart. Danes Bankart za NLB banko a. d. Beograd v celoti izvaja procesiranje bankomatskega in kartičnega poslovanja.


Kontakt za medije

Melita Hrovat
T:+386 (0)1 583 41 19
F:+386 (0)1 583 41 96
info@bankart.si
www.bankart.si


Datoteke


Acrobar Reader
Za ogled datotek PDF priporočamo program Acrobat Reader.


Uporabniške strani
ESQ
BWS
CMS

Delovanje mreže bancnih avtomatov v Sloveniji
Spletna aplikacija bankomatskega poslovanja (dostop z geslom)
Spletna aplikacija Bankarta (dostop z geslom)
Spletna aplikacija karticnega poslovanja (dostop z geslom)
Bankomati.net
Kaj je Bankomati.net?
Spletna stran, ki prikazuje delovanje bancnih avtomatov v Sloveniji
ESQ

Kaj je ESQ?
Sistem za nadzor delovanja bancnih avtomatov, ki poslovnim partnerjem Bankarta omogoca dostop do specificnih podatkov.

BWS

Kaj je BWS?
Spletna aplikacija Bankarta, ki uporabniku omogoca pregled avtorizacijskih logov, prevzem skimming porocil ter upravljanje s karticami.

CMS CMS

Kaj je CMS?
Spletna aplikacija, ki poslovnim partnerjem Bankarta na karticnem podrocju omogoca dostop do specificnih podatkov.

© BANKART 2007  |   Pogoji uporabe  |   Produkcija: Innovatif cookie